mediatoren2

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat.

De school wordt een democratische gemeenschap, waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan.

Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan.

Enkele leerlingen zijn opgeleid tot leerlingmediator.

Leerlingmediatoren worden opgeleid om kinderen te helpen, die problemen hebben met het oplossen van conflicten.

Zij helpen kinderen, als ze dat willen en rustig zijn. De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol kan zijn.

In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator.

Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.