20170220 132257 1

1 Februari zijn de ontdekkers begonnen. Dit is een nieuwe klas op obs De Dukdalf waar kinderen van groep 5, 6 en 7 met elkaar samenwerken. Het is een pilot groep waarin we thematisch en betekenisvol werken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden niet apart gegeven, maar geïntrigeerd in 1 thema.

Het eerste thema wat we gedaan hebben is “reizen”.

We werken in de verschillende vakgebieden over het zelfde thema, bij geschiedenis hebben we het over het eerste vliegtuig gehad en bij natuur over de milieugevolgen van reizen. Bij aardrijkskunde hadden we het over een paspoort en een visum. En in het kader daarvan kwam Melvin Scheffer, de vader van Isabelle, vertellen over zijn werk bij de Koninklijke Marechaussee. Hij had veel spullen mee genomen en vertelde adv een PowerPoint wat zijn werk inhoudt.

De kinderen vonden het heel interessant en hadden natuurlijk veel vragen. Gelukkig kon hij goed antwoord geven en zijn de kinderen een stuk wijzer geworden. Ze hebben zelfs nog een tasje van de marechaussee gekregen met leuke spullen erin. Het was een heel leuke, maar vooral leerzame middag!