resultaten 2012 2013

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van de groepen 8 de Cito-eindtoets gemaakt. Natuurlijk kwam er heel groot in het nieuws dat de Cito-uitslagen bekend zijn. Daar hebben wij als school kunnen zien dat ons gemiddelde 536,1 is. Dit is de bovengrens van de schoolgroep van onze school. Een prima resultaat dus.

De eindtoets is naast de uitslag van het eerder afgenomen Drempelonderzoek, het leerlingvolg- en observatiesystem, de leerresultaten, de mening van de ouder en het kind en de ervaringen door de jaren heen één van de indicatoren om te komen tot een zo goed mogelijk bij het kind passend advies ten aanzien van het te volgen voortgezet onderwijs.

We vinden het belangrijk dat de leeropbrengsten en de beheersing van de dalton kernwaarden voor ieder individueel kind in balans zijn. Zo haalt ieder kind het beste uit zichzelf! Vanzelfsprekend met alle ondersteuning en begeleiding van het team van leerkrachten. 

klik hier voor de eindresultaten