Inspecteur Mevr. M. De Haas heeft 17 januari 2013 een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de school in het kader van het vierjaarlijks toezicht op basisscholen. Het rapport is deze week toegestuurd aan het bestuur.   Hierbij een klein stukje uit het rapport: ‘Uit dit overzicht valt op te maken dat op basisschool De Dukdalf de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is. De school heeft in de afgelopen periode onder andere geïnvesteerd in het implementeren van het Handelings Gericht Werken (HGW) en het verder vormgeven van de Dalton-identiteit in het gehele onderwijsproces. Op het kwaliteitsaspect Zorg en Begeleiding heeft de school dan ook zichtbaar een kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van het vorige bezoek van de inspectie. Mede daarom heeft de inspectie de vroegtijdige signalering van leerlingen, die extra hulp nodig hebben, als goed beoordeeld.’   Het volledige rapport ligt ter inzage op school, waar u het kunt inzien. Tevens zal het rapport binnenkort op de site van de inspectie geplaatst worden.   Vanzelfsprekend zijn wij trots op deze waardering door de inspectie!